show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

March30 3 0cb71

          ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดตัว "ผลงานวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางจากดอกบัวแดง" ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โอกาสนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี

March30 2 631e6

          ทั้งนี้ วว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี พัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอาง แบบ Co research มีการแบ่งงานตามศักยภาพ และความเชี่ยวชาญของทีมนักวิจัยของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมเครื่องสำอางจากดอกบัวแดง คือ เซรั่มจากดอกบัวแดง ให้ครบทั้ง Value chain โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดำเนินการพัฒนาต้นน้ำ ส่งเสริมผู้ปลูกดอกบัวแดงในพื้นที่ อำเภอกุมภาวปี จังหวัดอุดรธานี การพัฒนากระบวนการสกัด การวิเคราะห์สารสำคัญ โดยเชื่อมต่อสู่การวิจัยของ วว. ที่ได้นำสารสกัดจาก มรภ.อุดรธานี ประเมินความปลอดภัยและทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิว เป็นต้น เมื่อได้ผลประสิทธิภาพปลอดภัยของสารสกัดจึงนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เซรั่มจากดอกบัวแดง โดยผลิตภัณฑ์ต้นแบบผ่านการทดสอบความพึงพอใจ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการที่สนใจนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  March30 4 14936

          นอกจากนี้ วว. ยังมีศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (Innovative Cosmetic Services Center : ICOS) ที่สามารถรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเชิงพาณิชย์ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ประกอบการระดับ SME ที่สนใจผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องสำอางเพื่อทดลองตลาด หากผู้ประกอบการสนใจในเทคโนโลยี สามารถมาใช้ประโยชน์ได้ที่ ICOS สำหรับใช้เป็นสถานที่ผลิตเพื่อทดสอบตลาดก่อนที่จะลงทุนจริง เพื่อลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นทางธุรกิจเครื่องสำอาง จากการทำงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ผลงานวิจัยพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ประโยชน์ ทั้งนี้  วว. และ มรภ. อุดรธานี ได้จับมือร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดอุดรธานีหรือผู้ประกอบการไทยที่สนใจนำเทคโนโลยีไปใช้ทำธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบ

  • Hits: 142
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.