show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยลำตะคอง  ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM   เพื่อเสริมแกร่งเกษตรกร  ผู้ประกอบการไทย  ด้วยมาตรฐานสากล จากองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต  ด้วย  4  หลักสูตรการอบรมเด่น ได้แก่ 

 สถานีวิจัยลำตะคอง 1 43f7e

          หลักสูตรที่ 1  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีด เพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด GAP   ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  ถ่ายทอดความรู้โดย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

 

          หลักสูตรที่ 2  การเลี้ยงจิ้งหรีดตามมาตรฐาน GAP ฉบับประชาชน  ในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น.

ถ่ายทอดความรู้โดย  นายไพศาล  ศรีสิทธิเดโช  เจ้าของฟาร์มจิ้งหรีดเปี่ยมสุข อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

          หลักสูตรที่ 3  การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ด้วยแมลงวันลาย  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

เวลา 09.00-12.00 น.   ถ่ายทอดความรู้โดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          หลักสูตรที่  4  มาตรฐาน GAP และอินทรีย์สำหรับพืช   ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดความรู้โดย นายธนกฤต โภคากุลวัฒน์  นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการ  สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

                      สถานีวิจัยลำตะคอง 4 b31fc             สถานีวิจัยลำตะคอง 5 717c1

          สถานีวิจัยลำตะคอง  วว.  เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการทดลองทางการเกษตร ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของ วว.

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ สถานีวิจัยลำตะคอง วว.  เลขที่ 333 หมู่ 12  ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 30130   โทรศัพท์/โทรสาร  044-390107 ,044-390150 ,คุณเบญจมาศ  088-1911144 , คุณอรุณวรรณ  087-8793330  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Hits: 75
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.