show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

witro 3 77dea

          ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดร.อาณัติ  หาทรัพย์   ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  (ศทร.)  ดร.ฮัฟนี  ลาเต๊ะ นักวิชาการ ศทร. และ น.ส.รัตนา งามวิศิษฐ์ศิลป์  เข้าร่วม Brainstorming Sessions งาน WAITRO Horizon Europe Capacity Building & Networking Event ในหัวข้อ 1) Circular economy in process industries: Upcycling large volumes of secondary resources.  2) Optimization of manure use along the management chain to mitigate GHG emissions and minimize nutrients/contaminants dispersion in the environment. 3) The role of environmental pollution in noncommunicable diseases : air, noise and light and hazardous waste pollution. และ 4) Impact  of  the  development  of  novel  foods  based  on  alternative  sources of proteins

witro 4 66a56

          ในโอกาสนี้ ผู้ว่าการ วว. ร่วมแบ่งปันความคิดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งโปรตีนทดแทนจากสาหร่ายและแมลง ดร.อาณัติ และ ดร.ฮัฟนี  เสนอความคิดเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อผลักดันให้ วว. มีส่วนร่วมในการเป็นหน่วยงานความร่วมมือขอทุน Horizon Europe และศึกษาดูงาน ณ DFACTORY เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน ซึ่งเป็น Co-working Space และศูนย์กลางในการสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 

witro 2 444ad

         จากนั้น คณะผู้แทน วว. ได้เข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหารใหม่ Novel Food พร้อมศึกษาดูงานในโรงงานนำทางของหน่วยงาน Center for Innovation, Research and Transfer in Food Technology (CIRTTA), Universitat Autònoma de Barcelona  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2565 ณ เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

 

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๖๐ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line@TISTR IG: tistr_ig

  • Hits: 18
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.