show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

27 2July 3 22bda

          ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวต้อนรับและเปิดงานประชุมนานาชาติด้านระบบราง หัวข้อเรื่อง “The promotion of modern railway technology transfer to enhance safety and efficiency of operation and maintenance of railway connecting Thailand-Lao-China” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (The National University of Laos), University Teklonogi MARA ประเทศมาเลเซีย พันธมิตรระบบราง และหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 50 คน เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ณ โรงแรม มารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

27 2July 1 9eda3

          กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง วว. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง อว. โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบรางในภูมิภาคอาเซียน การเดินรถและบำรุงรักษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเสริมความปลอดภัยในการเดินรถไฟขนส่งสินค้า การผลิตบุคลากรทักษะสูงในด้านการเดินรถและบำรุงรักษา รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา platform ที่สนับสนุนด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถไฟเชื่อมต่อ ไทย-ลาว-จีน

27 2July 5 194b5

          ทั้งนี้ วว. ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) สนับสนุนโยบายการขนส่งระบบรางของภาครัฐ ผ่านการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดคือ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง หรือ ศทร. โดยมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทดสอบและรับรองวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ ใน โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟของกระทรวงคมนาคม มากกว่า 40 โครงการทั่วประเทศ เช่น โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน โครงการรถไฟรางคู่  โครงการเสริมความมั่นคงโครงสร้างทาง และโครงการปรับปรุงเส้นทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ เป็นตัน

          ผู้ประกอบการขอรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง วว. ได้ที่ โทร.0 2577 9000 , 02577 9143  ต่อ  201  และ  304   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    https://www.tistr.or.th/rttc/   Facebook Page  : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

  • Hits: 88
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.