show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

tistr1 8a28a

          ดร.ดวงพร  อุนพานิช   ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายนารถพล บัวอำไพ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย และ ดร.สุเทพ จอยเอกา นักวิชาการ MPAD ร่วมให้การต้อนรับ น.อ.ภาณุพงศ์  ขุมสิน  ผอ.กผค. สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ และนายทหารโครงการอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล แบบ MARCUS-B กองทัพเรือ พร้อมด้วย  นายธนดล  ถมยา บริษัท SDT composite จำกัด และคณะนักวิจัยของโครงการฯ  ในโอกาสเข้าหารือความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเล แบบ MARCUS-B ที่กองทัพเรือได้ทำการวิจัยและจัดสร้างขึ้น โดยได้นำอากาศยานไร้คนขับที่เป็นผลผลิตของโครงการมาจัดแสดงและทำการส่งมอบชิ้นส่วนของอากาศยานไร้คนขับให้กับห้องปฏิบัติการคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย วว. เพื่อทำการวิเคราะห์/ทดสอบต่อไป ในโอกาสนี้ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ยังได้หารือความร่วมมือในอนาคตกับห้องปฏิบัติการฯ ของ วว. ด้วย เมื่อวันที่  2 กันยายน 2565 ณ MPAD  วว. เทคโนธานี  คลองห้า จ.ปทุมธานี

tistr2 1a465

          ทั้งนี้ วว. โดยโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ภายใต้การดำเนินงานของ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ในฐานะห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบ AS9100D  มีศักยภาพในการเป็นหน่วยวิเคราะห์และทดสอบอากาศยานไร้คนขับ เพื่อตอบสนองความต้องการการผลิตชิ้นส่วนและพัฒนาความร่วมมือในการทดสอบอากาศยานไร้คนขับของกองทัพเรือ  เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ตามนโยบายของกองทัพเรือ และสร้างความเชื่อมั่นต่อผลงานการวิจัยให้กับผู้ประกอบการไทย

ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย  เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์/ทดสอบของภาครัฐ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน  อวกาศ  และการป้องกันประเทศ  (AS9100D)  มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการผลักดัน  ขับเคลื่อน  อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ของประเทศให้ทัดเทียมนานาชาติ  รวมทั้งกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9272  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  เว็บไซต์  www.tistr.or.th

*******************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

  • Hits: 385
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.