show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

12 กันยายน 65 4 bf1a2

          ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  รศ.ดร. อุดม   โพนคำเพ็ง    อธิการบดี  มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  ร่วมลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง (Letter  of  Intent) ในข้อตกลงความร่วมมือวิชาการด้านระบบรางระหว่าง วว. และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Lao)   โอกาสนี้ ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.  ดร.อาณัติ  หาทรัพย์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) พร้อมด้วยนักวิชาการ ศทร. และเจ้าหน้าที่กองวิเทศสัมพันธ์ (กวส.)  วว.  คณะผู้บริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว  ในการนี้ นักวิชาการ ศทร. ได้นำเสนอความเชี่ยวชาญหัวข้อ Finite  Element  Analysis   in railway  transportation เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวด้วย   ในวันที่  12  กันยายน  2565  ณ  นครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

12 กันยายน 65 1 7b789

          การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางรางผ่านการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันระหว่าง วว. โดย ศทร. และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว  เช่น การดำเนินงานพัฒนาบุคคลากรและการวิจัยร่วมกัน  การแลกเปลี่ยนข้อมูลและบุคลากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการสอนและการวิจัย  การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดสัมมนา หรือจัดทำหลักสูตรระยะสั้นด้านการส่งเสริมเทคโนโลยีการทดสอบและตรวจสอบทางรถไฟสมัยใหม่ ในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรรมของทั้งสองประเทศ นับเป็นการกระชับความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ( ASEAN Connectivity) ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศต่อไป

          ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  หรือ ศทร.วว.  มีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนน   มีห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางซึ่งมีทักษะประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริการทดสอบด้านยานยนต์แก่อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยและต่างชาติ  มีห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ที่ทันสมัย มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถให้การสนับสนุนการพัฒนาวิธีการให้สอดคล้องกับการออกแบบและหลักวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่  โทร.0 2577 9000, 02577 9143 ต่อ 201 และ 304  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  https://www.tistr.or.th/rttc/  Facebook Page : https://www.facebook.com/RTTC.TISTR

*******************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

  • Hits: 255
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.