show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

15 กันยา 65 เปลือกมังคุด 2 7a753

          กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) ภายใต้การดำเนิน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างมูลค่าจากมังคุดตกเกรดและเปลือกมังคุดที่เหลือทิ้งจากการแปรรูป จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน”โดยมีเกษตรกรจากอำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน  เข้าร่วมการอบรมจำนวน 118 ราย เมื่อวันที่  13 กันยายน 2565 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดคุณภาพบ้านฉาน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรจากอำเภอละแม อำเภอพะโต๊ะ และอำเภอหลังสวน  เข้าร่วมการอบรมจำนวน 118 ราย

15 กันยา 65 เปลือกมังคุด 10 d0d59

        การผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดและการจัดการโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน  มีส่วนประกอบสำหรับเตรียมน้ำหมัก  ได้แก่ เปลือกมังคุดสด 30 กิโลกรัม  หัวเชื้อจุลินทรีย์ (EM) 400 มิลลิลิตร  น้ำตาลทราย 3 กิโลกรัม  และน้ำสะอาด 60 ลิตร  โดยจะใช้เวลาหมักนาน 3 เดือน สามารถนำไปใช้ได้

          สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำหมักจากเปลือกมังคุดเพื่อใช้ควบคุมโรครากเน่าและโคนเน่าในแปลงทุเรียน  มีวิธีการดังนี้  1) ขูดแผลต้นทุเรียนที่เป็นโรค 2) ทาน้ำหมักจากเปลือกมังคุดที่ผสมสารเสริมประสิทธิภาพให้ทั่วแผลที่ถูกถากเปลือก 3) ทาน้ำหมักจากเปลือกมังคุด ซ้ำ 4-5 ครั้ง ๆ ห่างกันครั้งละ  3-4 วัน หรือจนกว่าแผลจะแห้งสนิท 4) ขูดแผลเพียงเล็กน้อยเพื่อตรวจสอบโรค หากพบเนื้อไม้ฉ่ำน้ำหรือเนื้อไม้เป็นสีชมพู ให้ทาน้ำหมักเปลือกมังคุดจนกว่าอาการเหล่านั้นจะหายไป 

15 กันยา 65 เปลือกมังคุด 14 3dfbb

          ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ำหมักเปลือกมังคุดในฤดูกาลผลิตถัดไป เพื่อการจำหน่ายหรือนำมาใช้ในชุมชน และสามารถนำน้ำหมักที่ผลิตได้ไปใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชต่างๆ โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการปลูกทุเรียนในปัจจุบัน นอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้และใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชของสมาชิกในชุมชนและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ได้ที่ โทร. 0 2577 9004, 0 2577 9007 ,0 2577 9000  โทรสาร 0 2577 9009  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

         

*******************************************************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  [email protected]  IG : tistr_ig

  • Hits: 34
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.