show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

21 กันยายน 65 2 6a6cf

          ดร.เรวดี อนุวัฒนา    นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัย  นำผลงานความสำเร็จจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล เข้าร่วมการตรวจประเมินจังหวัดสะอาดของจังหวัดสระบุรี ในด้านการนำนวัตกรรมหรือกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยที่ปลายทาง จากการบูรณาการดำเนินงานนับเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ส่งผลให้จังหวัดสระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก ซึ่งมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  โดยได้รับเกียรติจาก  พลเอกอนุพงษ์   เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ วว. ได้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากตาลเดี่ยวโมเดล เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมแสดงความยินดีด้วย

21 กันยายน 65 11 a0823

          ทั้งนี้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) เป็นโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขและลดปัญหาขยะชุมชนรวมถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้ง มุ่งเน้นให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำผลงานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากขยะ (Waste-to-Wealth)  ประกอบด้วย  เทคโนโลยีการรีไซเคิลขยะเป็นวัตถุดิบรอบสอง การผลิตพลังงานทดแทนชีวภาพจากขยะและบำบัดน้ำเสีย  สารปรับปรุงดิน  รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนจากของเหลือทิ้งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้คืนแก่ชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

..................................

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

  

  • Hits: 295
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.