show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

1111 10 2b061

          ดร.เรวดี  อนุวัฒนา   นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมทีมนักวิจัย ในฐานะผู้แทน วว. ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยของ วว. และสร้างโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี   ในงานประชุมนานาชาติ The 11th Asia-Pacific Landfill Symposium (APLAS 2022 Bangkok) ซึ่งจัดโดย สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) ร่วมกับ The Landfill System & Technologies Research Association of Japan, NPO (LSA, NPO) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ กรุงเทพมหานครฯ โอกาสนี้ วว. ได้ต้อนรับ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้บรรยายเรื่อง Solid Waste Reduction of Bangkok Metropolitan Authority Towards Cleanliness City of ASEAN ในการประชุมฯ และให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ วว. ในครั้งนี้ด้วย

1111 1 f585e

          The 11th Asia-Pacific Landfill Symposium หรือ APLAS 2022 Bangkok เป็นการประชุมระดับนานาชาติที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อร่วมหารือเกี่ยวกับปัญหาขยะในชุมชน  การวิจัย การกำหนดนโยบาย และอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะจากมุมมองของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

1111 3 1f7f5

          อนึ่ง ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด วว. ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการขยะตาลเดี่ยวโมเดล (Tandiao Model) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะชุมชนครบวงจร  และพัฒนาเป็นโครงการนำร่อง โดยร่วมดำเนินการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว ชุมชนในพื้นที่ และจังหวัดสระบุรี  เพื่อแก้ไขและลดปัญหาขยะชุมชน รวมถึงขยะพลาสติกที่เหลือทิ้ง มุ่งเน้นให้เป็นโครงการต้นแบบเพื่อนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)  ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการแบบชุมชนมีส่วนร่วม  สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนกลับคืนสู่ชุมชน มุ่งเน้นการเปลี่ยนขยะเพื่อสร้างรายได้ (Waste-to-Wealth) 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านการจัดการขยะชุมชนครบวงจร ติดต่อได้ที่  ดร.เรวดี อนุวัฒนา นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม วว. โทร. 0 2577 9000 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

***************************************************************************

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

 

  • Hits: 290
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.