show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

16Nov 9 8439e

          ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย น.ส. พิมประไพ  ศุภรรัตน์ นักวิเทศสัมพันธ์อาวุโส วว.  เข้าร่วมงาน WAITRO Summit 2022  เป็นวันที่สอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 ณ  เมืองเคปทาวน์  ประเทศแอฟริกาใต้  โดยได้ปฏิบัติภารกิจ Workshop on Benchmarking Best RTO Management  Practice ซึ่งเป็นโครงการ WAITRO Benchmarking สำหรับหน่วยงานวิจัยสมาชิก WAITRO  ดำเนินการโดย Danish Technology Institute (DTI) ร่วมกับ Jiangsu Industrial Technology Research Institute (JITRI) การเข้าร่วม Benchmarking  ทำให้ได้เปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างหน่วยงาน เพื่อศึกษาวิธีการปฏิบัติ Best Practices ให้ทัดเทียมหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงกว่า  ดังนั้นเพื่อให้ผลการศึกษา Benchmark มีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานวิจัยมากกว่า 50 หน่วยงาน จากหลากหลายภูมิภาค 

16Nov 1 f0aed

          นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมสัมมนาย่อย เช่น Kick-off Workshop on SDG 3 – Good Health Well being และ Kick-off Workshop on SDG 17 – Partnership for the Goals และ Workshop on Project Pitch โดย Mr. Dirk Lehmann, Pitch Coach ประเทศเยอรมนี ที่ถ่ายทอดความรู้การจัดทำโครงสร้างและเทคนิคการ Pitch  การทำ Power Point เพื่อดึงดูดเฉพาะข้อมูลสำคัญ  นอกจากนี้ WAITRO ยังจัดประกวดโปสเตอร์ในธีม SDG Impact  ซึ่งมีสมาชิกส่งเข้าประกวดจำนวน 48 โปสเตอร์ และ วว. ได้ส่งผลงานวิจัยร่วมประกวดจำนวน  2  โปสเตอร์ ดังนี้

          1.ผลงาน BCG Farming Model ต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เกาะสมุย สร้างงาน  สร้างอาชีพ ตามหลัก  BCG  ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมี ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เป็นหัวหน้าโครงการ

          2.ผลงาน Production  System  of  Quality, Low-cost, and Sustainable Community Water Supply using   IoT in  a  Shortage  Area  โดยเป็นโครงการนำ IOT มาใช้ในระบบการผลิตน้ำประปาคุณภาพ มีต้นทุนต่ำและยั่งยืนสำหรับพื้นที่ขาดแคลน  ซึ่งมี ดร.เอกชัย  ธรรมสัตย์   นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว. เป็นหัวหน้าโครงการ

 

 

 

นำเสนอข่าวโดย  กองประชาสัมพันธ์  สำนักสื่อสารองค์กร  วว.   โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   [email protected]   IG : tistr_ig           

  • Hits: 53
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.