show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

2น่าน 5 2d0a1

         ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายสมบัติ  ชินสุขเสริม รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วว. ประกอบด้วย  นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสิ่อสารองค์กร นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักวิจัย บุคลากรกองบริการธุรกิจและนวัตกรรม ลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการยกระดับพืชสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อติดตามการดำเนินงานนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน ในรูปแบบโรงงานสกัดสารสกัดสมุนไพร ที่ปัจจุบันสามารถผลิตสารสกัดสมุนไพรสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรมและมีแผนจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรที่ผลิตได้จากโรงงานฯ ในระยะเวลาอันใกล้

2น่าน 1 67e8b

          ในโอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าการและคณะ ยังได้ติดตามการดำเนินงานโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ที่ วว.ได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดำเนินงานภายในศูนย์รวบรวมสินค้าด้านการเกษตรชุมชน ซึ่งบริหารงานโดย พระครูสุจิณนันทกิจ วัดโป่งคำ อ.สันติสุข ซึ่งมุ่งเน้นการปรับวิธีการทำเกษตรบนฐานธรรม โดยให้ทำเกษตรกรรมบนความหวังและมีความสุข นอกจากนี้โครงการ Thai Cosmetopoeia ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากน้ำไผ่ซึ่งเป็นพืชอัตลักษณ์ในท้องถิ่นด้วย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565

 

  • Hits: 84
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.