show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

ตู้อบน็อกดาว 3 5190f

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ดำเนินโครงการครัวแบ่งปัน ประสบผลสำเร็จพัฒนา  ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์  ต้นทุนการผลิตต่ำ มีประสิทธิภาพอบแห้งผลไม้ สมุนไพร อาหาร  ได้สม่ำเสมอ   มี  2  ขนาดให้เลือกใช้ 1) แบบชั้นเดียว สำหรับใช้ในครัวเรือน  2) แบบ 4  ชั้น  ระดับผู้ประกอบการ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ  ลดการพึ่งพาเครื่องจักรจากต่างประเทศ

ตู้อบน็อกดาว 2 f1a0f

          ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  วว. ดำเนินโครงการครัวแบ่งปัน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมาตรฐานการผลิต แปรรูปอาหาร  ด้วยมาตรฐาน GMP ให้แก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร  การวิจัยและพัฒนา “ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์” สำหรับอบแห้งผลไม้ สมุนไพรและอาหาร เช่น กล้วยตาก มะม่วงกวน ขิง ขมิ้น ใบเตย หมูแดดเดียว กุ้งแห้ง ปลาเค็ม เป็นต้น เป็นผลงานวิจัยและพัฒนา โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว. ภายใต้การดำเนินโครงการดังกล่าว ผลงานพัฒนามีจุดเด่นคือ มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง อัตราการอบแห้งสม่ำเสมอ ต้นทุนต่ำ เลือกใช้วัสดุที่มีขายตามท้องตลอดทั่วไป โครงสร้างหลักทำด้วยเหล็กฉากเจาะรูชุบกัลวาไนซ์ สามารถถอดประกอบได้ง่าย เคลื่อนย้ายและติดตั้งใช้งานได้สะดวก เหมาะสำหรับใช้งานกลางแจ้ง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมแสงแดดจัด ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างประกอบเองได้ โดยมีคู่มือรายการวัสดุพร้อมแผนภาพแสดงวิธีการประกอบอย่างละเอียด มีให้เลือกใช้งาน  2  ขนาด คือ 

1) แบบชั้นเดียว เหมาะสำหรับใช้งานในครัวเรือนและผู้ประกอบการเริ่มต้นธุรกิจ มีพื้นที่อบแห้งสูงสุด 1 ตารางเมตร ประกอบด้วยถาดวางวัตถุดิบ ขนาด 0.85x1.2 ตารางเมตร จำนวน 1 ชั้น รองรับน้ำหนักวัตถุดิบได้สูงสุด 5 กิโลกรัม/ครั้ง ระบบดูดความชื้นด้วยพัดลมดูดอากาศ 2 ชุด ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 5 วัตต์ 

2) แบบ 4 ชั้น เหมาะสำหรับใช้งานในเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการ OTOP หรือ SME มีพื้นที่อบแห้งสูงสุด 4 ตารางเมตร ประกอบด้วยถาดวางวัตถุดิบ ขนาด 1x1 ตารางเมตร จำนวน 4 ชั้น รองรับน้ำหนักวัตถุดิบได้สูงสุด 20 กิโลกรัม/ครั้ง ระบบดูดความชื้นด้วยพัดลมดูดอากาศ 2 ชุด ใช้แผงโซล่าเซลล์ขนาด 10 วัตต์

ตู้อบน็อกดาว 1 ad27e

“...ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบน็อคดาวน์ เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ SMEs และชุมชนผ่านระบบนิเวศนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน  พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่ภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน ผลักดันให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน...” ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเชิงพาณิชย์  ติดต่อได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ วว.  (วีรยุทธ  พรหมจันทร์) โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9129  โทรสาร 0 2577 9009 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

...................................................................................................................

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 202
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.