show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

สัมมนาลูกค้า 2 e3635

          ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเครื่องสำอาง CRM ปี 2566 ภายใต้แนวคิด ก้าวสู่ตลาดเครื่องสำอางโลกกับ ICOS (GO global, Grow beautiful with ICOS) โดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าได้สัมผัสความก้าวหน้าและธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ของ ศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) หน่วยงานในสังกัดของ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) หรือ Inno Herb วว. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้านการพัฒนาเครื่องสำอางและเวชสำอางสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความเชื่อมั่นและความภักดี ในการเข้ามาใช้การบริการ วว. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อจัดทำฐานข้อมูลนำเข้าในการพัฒนางานบริการของ ศนส. ตามแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ลูกค้าที่สำคัญของ วว. (Customer Relationship Management) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี

สัมมนาลูกค้า 3 6adcf

          รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. กล่าวว่า วว. มีแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและความท้าทายของ ICOS ให้มีต่อการผลักดันการทำงานให้ตอบโจทย์ธุรกิจแบบครบวงจร เพื่อพัฒนาลูกค้าให้เป็นผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางมืออาชีพ พร้อมก้าวเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ

          กิจกรรมในการประชุมนอกจากการหารือแล้ว ยังมีการบรรยายจากบุคลากร วว. ได้แก่ (1) ก้าวต่อไปของศูนย์บริการนวัตกรรมเครื่องสำอางแบบครบวงจร (ICOS) ผลงานถ่ายทอดของ วว. และ Thai ingredient โดย นางศิรินันท์ ทับทิมเทศ ผอ.ศนส. และ ดร.มณีรัตน์ จัตตุลาภา ผู้จัดการ ICOS (2) การวิเคราะห์ทดสอบด้านเวชสำอางตามมาตรฐาน CECD โดย ดร.กัญญารัฐ แก้วเอียด และ ดร.วิริยาภรณ์ สุ่มสกุล นักวิจัย ศนส. และ (3) เรื่องเล่าของการพัฒนาเครื่องสำอางแนวใหม่ จาก Cluster Cosmetic Valley โดย ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผอ.สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.)และ ดร.ขวัญชนก เมืองมั่น นักวิจัยอาวุโส ศนส.

สัมมนาลูกค้า 1 3940b

          นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของ ศนส. และ ICOS เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าในการให้บริการของ วว. ทั้งในส่วนของเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ทันสมัยและเป็นสากล ซึ่ง กองบริการธุรกิจและนวัตกรรม สจท. ลูกค้าได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อตอบย้ำภาพลักษณ์ของ ICOS ต่อการให้บริการลูกค้าพบว่า ลูกค้าให้คำจำกัดความการให้บริการของ ICOS สูงสุด คือ เป็นหน่วยงานที่มีภาพลักษณ์ด้าน service provider ต่อธุรกิจเครื่องสำอางถึงร้อยละ 44% ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดจาก 5 ด้าน ตอกย้ำการเป็นหน่วยงานด้านบริการนวัตกรรมเครื่องสำอางให้แก่ ICOS วว. ต่อไป

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line@tistr IG : tistr_ig YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 218
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.