show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

MOU สสว 1 f530e

         ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมลงนามความร่วมมือสิทธิประโยชน์ภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือภาครัฐ เพื่อสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่ SME  ปีงบประมาณ 2566 ด้วยแนวคิด “SME  Privilege  Club คลับพิเศษสำหรับ SME” กับ รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย  ผู้อำนวยการ  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในฐานะหน่วยงานประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ได้แก่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด  สถาบันอนุญาโตตุลาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแต้มต่อทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการไทย ด้วยการมอบส่วนลดสิทธิพิเศษในการใช้บริการด้านต่างๆ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 

MOU สสว 2 9a564

         ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว  วว.  จะมอบสิทธิประโยขน์ให้กับ  SME  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับ  สสว.  ได้แก่ส่วนลดค่าบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจประเมินและรับรอง สูงสุด 10%  อาทิ

  • การเกษตร (ดิน ปุ๋ย พืช) ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (Spray dryer การทดสอบความเป็นพิษ การศึกษาความคงสภาพ)
  • ระบบขนส่งทางราง (ทดสอบชิ้นส่วน อบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี)
  • บรรจุภัณฑ์ (ทดสอบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การศึกษาอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์)

       ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการให้สูงขึ้น เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล  พร้อมผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 166
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.