show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

ควบคุมมลพิษทางอากาศ 2 69a75

         ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  เป็นประธานเปิดการประชุม  TISTR  International Conference on Air Pollutions, Perspective, Prediction, Prevention and Control (In conjunction with ASEAN Sustainable Energy Week 2023, ASEW)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก  Dr. Preeti  Soni  Head, Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) เป็น Keynote  Speaker  ในหัวข้อเรื่อง    Perspective  on  Air  Pollution  Management  of Asia-Pacific  Region  โดยมี ดร.ประทีป  วงศ์บัณฑิต  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก วว.  กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) Asian Institute of  Technology และผู้ทรงคุณวุฒิจาก เวียดนาม  อินโดนีเซีย  สหรัฐอเมริกา โอกาสนี้  นายสมพร  มั่งมี กรรมการ วว.  ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต  ผอ.ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ วว.  เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 31  สิงหาคม 2566 ณ ห้อง MR 103  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และรูปแบบไฮบริด

ควบคุมมลพิษทางอากาศ 1 63bb9

        ทั้งนี้ วว. เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ Enhanced capabilities to adopt innovative technologies for city air pollution control in select countries of the Asia-Pacific ร่วมกับหน่วยงาน Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology (APCTT), United  Nations  Economic  and  Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Korea-ESCAP  Cooperation Fund  (KECF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับเมือง ให้สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการควบคุมมลพิษทางอากาศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับช่องว่างและความจำเป็นของเทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษทางอากาศ

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 158
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.