show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

ทดสอบความปลอดภัย 1 2611b

           นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในฐานะผู้แทน วว. ร่วมกับพันธมิตร 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “พันธมิตรการทดสอบความปลอดภัยและทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิก” Thailand OECD GLP/Non-OECD GLP Preclinical Testing Network (TOPT) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการเชื่อมต่อกับ Test Facility (TF) ทั่วประเทศ ผลักดันงานทดสอบ วิจัย ระดับก่อนคลินิกสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ ที่สนับสนุนและสร้างมูลค่าทางตรงและทางอ้อม เพื่อยกระดับความสามารถ TF และบุคลากร ทั้งชนิดในการทดสอบ และชนิดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ส่งตรวจ (Sponsor) รวมถึงการนำ Sponsor จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการส่งต่อให้ TF เพื่อการรวมกลุ่มของ TF ภายใต้เครือข่าย TOPT เป็นการเพิ่มทัศนวิสัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Sponsor ซึ่งเป็นการแบ่งปันทรัพยากรระหว่าง TF เพื่อนำมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติต่อไป ในการนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา วว. และบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ เวทีกลางบริเวณ LAB & Bio Square ฮอลล์ EN 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

ทดสอบความปลอดภัย 3 f6f0d

          ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งาน Bio Asia Pacific งานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์สมัยใหม่ และงาน Future CHEM INTERNATIONAL งานแสดงนวัตกรรมทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTA) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)   โดย วว. ได้นำผลงานด้านบริการอุตสาหกรรมเบ็ดเสร็จครบวงจร “TISTR Total  Solution”         ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และรับโจทย์จากผู้ประกอบการ ณ บูธ 4B08

          สำหรับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL ,Bio Asia Pacific และ Future CHEM INTERNATIONAL จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ฮอลล์ 102- 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 163
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.