show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

วว 1 f6d9a

        ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กล่าวว่า  วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2567 ตามนโยบาย นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) แด่พี่น้องประชาชน เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมไทยที่ใช้ได้จริง เกิดผลจริง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนี้

วว 2 83ca7

1) จุดพักรถช่วงปีใหม่ @ สถานีวิจัยลำตะคอง   ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  หน่วยงานในภูมิภาคของ วว. ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเช็คอินของโคราช เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ การเกษตร การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและแมลง พร้อมเป็นจุดพักรถระหว่างการเดินทางที่สามารถต้อนรับทุกท่านด้วยที่จอดรถกว้างขวาง ห้องน้ำสะอาด อยู่ไม่ไกลจากเขาใหญ่ และอยู่ใกล้เขื่อนลำตะคอง

          2) ลดราคาค่าบริการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม  5-10เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยมีเงื่อนไขต้องเปิดคำขอบริการและทดสอบ สอบเทียบ ในช่วงเดือนมกราคม  - มีนาคม 2567  

          “...ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 วว. ขอมอบ 2 แคมเปญ ดังกล่าวแด่พี่น้องประชาชนทุกท่าน...เมื่อพักรถ พักผ่อน ก่อนถึงบ้าน แล้วกลับมาดำเนินชีวิตปกติ วว. พร้อมก้าวเคียงข้างผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ให้ประสบผลสำเร็จ ผ่านการมุ่งเน้นการดำเนินงานผลักดันให้มีการนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและโครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถผูประกอบการ  ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ โดยพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ “วว. JUMP” ที่ให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองรับการให้บริการแบบ One Stop Service ออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที  สนับสนุนการพลิกฟื้นการพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม...ผู้ว่าการ วว. กล่าว

 

 วว 3 4fa3b

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 117
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.