show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

วันนักประดิษฐ์ 1 c25e8

           สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงเปิดงานวันนักประดิษฐ์ 2567 “Thailand Inventors' Day 2024” ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ Event Hall 100-102 ศูนย์นิทรรศการฯ ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ"
          โอกาสนี้ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด อว. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ เพื่อน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” ซึ่งทรงได้รับพระราชสมัญญาว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก” รวมทั้งเพื่อให้เป็นกลไกการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมนักประดิษฐ์ในระดับเยาวชน ได้มีความรู้ โดยการบ่มเพาะและพัฒนาให้มีความสามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากกว่า 1,000 ผลงาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับเยาวชนและระดับนานาชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้น การประชุมเสวนา และการฝึกอบรมอาชีพ

วันนักประดิษฐ์ 2 c18ca
          ในการนี้ วว. ร่วมจัดการสัมมนาเรื่อง ความรู้เบื้องต้นระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ต่อการพัฒนาศักยภาพองค์กร โดยมี ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. เป็นวิทยากร
นอกจากนี้ วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ นำผลงานการดำเนินโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยด้านไม้ดอกไม้ประดับ “เบญจมาศปลอดโรคพันธุ์ใหม่” ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก วช. เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการด้วย (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567)

  • Hits: 61
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.