show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

 

P2 c295f

 

 

          กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)  โดย โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนภูมิภาคของ วว. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงานด้วยชุดตรวจ ATK และการจัดทำสมุดประจำตัว LAMPHUN ATK PASSPORT  ด้วยศักยภาพของโรงรมรมฯ แห่งนี้ที่เป็นอาคารโล่ง มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง ห่างไกลชุมชน สามารถจัดสถานที่ในการตรวจคัดกรองได้อย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

 

P3 1c3a0

          ทั้งนี้  วว. มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับกระบวนการยกระดับมาตรฐานผลผลิตการเกษตรเพื่อการส่งออก และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดหรือของภูมิภาคนั้นๆ  เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทำตลาด และยังไม่มีความพร้อมในการลงทุนด้านสถานที่ผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง

          อนึ่ง โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก วว.  ตั้งอยู่ที่ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนภูมิภาค และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของ วว. ในด้านการรมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพลำไยเพื่อการส่งออก มีประสิทธิภาพควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยได้ ช่วยลดการใช้กำมะถัน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยืดอายุการเก็บผลลำไยหลังการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น 30-45 วัน  เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกลำไยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศที่มีบริการครบวงจรในการรมและการควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ฯ ผลลำไยให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศปลายทาง พร้อมทั้งมีระบบห้องเย็นเพื่อใช้ในการจัดเก็บลำไยในช่วงที่มีปริมาณผลผลิตออกมามาก และมีห้องปฏิบัติการในการวิจัยและวิเคราะห์ทดสอบด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับมาตรฐานและขีดความสามารถในการส่งออกลำไย  นอกจากการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออกแล้ว ศูนย์นี้ยังเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เทคโนโลยีและช่วยในการพัฒนาบุคคลากรของพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน

 

P1 1a49b

          โรงรมแก๊สซัลเฟอร์ได้ออกไซด์แห่งนี้ นำเทคโนโลยีการรมควันลำไยด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ของ วว. เข้ามาใช้ ซึ่งมี 3 ระบบ คือ 1.ระบบการรมควันด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่สามารถควบคุมปริมาณแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างในเนื้อลำไยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ระบบป้องกันการรั่วไหลของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากกระบวนการและในพื้นที่ทำงานในโรงงาน และ 3.ระบบการควบคุมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกนอกโรงงาน เป็นระบบมีการหมุนเวียนน้ำกลับไปใช้ซ้ำไม่มีการระบายน้ำทิ้ง และได้ผลพลอยได้เป็นยิปซั่ม สามารถใช้เป็นวัสดุปรับปรุงสภาพดินได้

          ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   ได้ที่  โทร. 097 024 8385 (ดร.สรวิศฯ) หรือที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 www.tistr.or.th  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Hits: 67
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.