Written by บุษราภรณ์ on . Posted in ข่าวกิจกรรม อพ.

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

 

05 a78d4

 

16 พฤศจิกายน 2564 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหาร อพวช. เข้าเยี่ยมชมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564        ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี