show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

 

อพวช. คว้ารางวัล “พิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม”

สุดยอดแหล่งเรียนรู้ที่ตระหนักและช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19

Mu01 ad016

19 กันยายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้รับรางวัล “พิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม” (The Best Museum for Community Awards) จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมกับชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดย อพวช. ได้ร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานี จัดตั้ง “ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี” (Community Isolation) ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19    เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของการติดเชื้อของประชาชนในพื้นที่ชุมชน ถือเป็นสุดยอดแหล่งเรียนรู้ที่ตระหนักและช่วยเหลือชุมชนและสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-19

 Mu02 87352

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. รู้สึกยินดีและขอขอบคุณทางสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ที่ได้มอบรางวัล “พิพิธภัณฑ์เพื่อชุมชนและสังคม” (The Best Museum for Community Awards) ให้กับเรา ซึ่งภารกิจของ อพวช. กับชุมชนนั้น ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เรายังคงมีกิจกรรมที่หลากหลาย โดยการปรับกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อที่จะให้การเรียนรู้ต่าง ๆ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และในช่วงที่ประเทศไทยมีการระบาดรุนแรงมากขึ้น ในเขตจังหวัดปทุมธานีมีผู้ป่วยจำนวนมาก และต้องการสถานที่พักคอยรองรับผู้ป่วยโควิด-19 และอพวช. ยินดีที่จะใช้พื้นที่ในการจัดตั้ง “ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี” (Community Isolation) แห่งนี้ขึ้น ร่วมกันกับชุมชน ซึ่งรางวัลในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของ อพวช. เท่านั้น รางวัลนี้มีคุณค่ากับ อ.คลองหลวง อบต.คลองสี่ , คลองห้า , คลองหก , คลองเจ็ด และจังหวัดปทุมธานี ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมกันฝันฝ่าวิกฤตเหล่านี้ไปด้วยกัน โดย อพวช. เชื่อมั่นว่าในอนาคตเราจะดำเนินการให้บริการและจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมต่อไป”

1803 70e2f

          สำหรับ “ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี” (Community Isolation) จัดตั้งอยู่ ณ อาคารเรือนพักนักวิทย์ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว และใช้เป็นสถานที่สำหรับดูแลกลุ่มคนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างรอเตียง เพื่อรอการนำส่งต่อการรักษา ณ สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลต่อไป เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของการติดเชื้อของคนภายในครอบครัวและชุมชน โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว ได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จนถึง 15 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลภายในศูนย์ฯ สะสม 194 คน และดูแลผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) จำนวน 1,487 คน มียอดผู้ป่วยหายแล้วสะสมจำนวน 1,434 คน อย่างไรก็ตาม อพวช. ยังคงให้การสนับสนุนสิ่งของ และเวชภัณฑ์จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักอยู่ที่บ้านอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

 

เผยแพร่ข่าว: สำนักผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)

สำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120

โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th

  • Hits: 71
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.