Banner d0b59

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี (APRSAF Poster Contest) ในหัวข้อ “I am an astronaut” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด จิตนาการที่สร้างสรรค์ และรักในงานศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของการเสริมสร้างทักษะความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศควบคู่ไปกับการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต โดยมีการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. โดยมีผลงานของเยาวชนเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 51 ผลงาน โดยผลกิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี (APRSAF Poster Contest) หัวข้อ “I am an astronaut” ในรอบชิงชนะเลิศมี ดังนี้

รางวัลตัวแทนประเทศไทยภาพที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี

Slide2 e14ea

รางวัลตัวแทนประเทศไทยภาพที่ 2 ได้แก่ ด.ช.ชวนากร พุทธวงค์

 

Slide4 70cf9

รางวัลตัวแทนประเทศไทยภาพที่ 3 ได้แก่ ด.ช.รพินท์รัช ชาญสิกขกร

 
 Slide3 4dff1
 
 
รางวัล Popular Vote ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ขยันจริง
 
IMG 9369 1600x1067 7cd5e
 
 
 
เผยแพร่ข่าว: สำนักผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) 
สำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th
 
 
  • Hits: 103

 

 

111 ee22e

 

16 ตุลาคม 2564 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพวช. ให้การต้อนรับ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงศ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ อพ.สธ (กองงานในพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ) , ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณสายฝน จิตนุพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมหารือความร่วมมือ เรื่อง "การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ภาคใต้" รวมทั้ง ความร่วมมือในด้านวิชาการอื่น ๆ พร้อมกันนี้ยังได้นำชมนิทรรศการ "สายน้ำเเละชีวิต มหานทีเเละวิถีชนเเห่งเอเชีย-แปซิฟิก" ภายในพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และนิทรรศการ "หนึ่งวัน บนดาวอังคาร (SOL#1 : A DAY ON MARS)" ภายในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

 
 
112 cedee
 
 
 
 
113 c94a4
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ข่าว: สำนักผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) 
สำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th
 
  • Hits: 107

 

211 cf3d8

 

 

16 ตุลาคม 2564- ปทุมธานี / นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. พร้อมด้วย นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. ให้การต้อนรับ นางสิรินาถ ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร และคณะ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง ททท. และ อพวช. ต่อไปในอนาคต ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

 

 

 

 

เผยแพร่ข่าว: สำนักผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) 
สำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th

 

  • Hits: 101

 

11 a415c

15 ตุลาคม 2564 /ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ ทีมเยาวชนไทยจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในการทดลองปล่อย “Cubesat” ด้วยบอลลูนในระดับความสูง 300 - 500 เมตร ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม Workshop “The Belt and Road Space Maker Camp Project” ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ส่งเสริมเยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการพัฒนาดาวเทียม “Cubesat” ภายใต้โครงการ The 5th Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher Workshop จาก สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม และการมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติของเยาวชนไทย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

16 1b7ee 
 
   15 aee54
 
 
14 2d1f9

 

13 955e5

 

 

เผยแพร่ข่าว: สำนักผู้อำนวยการ กองสื่อสารองค์กร

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) 
สำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120 
โทร.  0 2577 9999  โทรสาร  0 2577 9900, 0 2577 9911 www.nsm.or.th
  • Hits: 128
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.