“เทคโนธานี” (Technopolis)

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2532 เพื่อสนับสนุนให้มีการเร่งรัดสร้างสรรค์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานหลักของประเทศในการรับรองการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ โดยกรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ใช้ที่ราชพัสดุแปลงที่ 567 และ 568 บริเวณตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 574 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา     คลิปแนะนำเทคโนธานี 30 ปี มุ่งสู่นวัตกรรม  https://youtu.be/RRFo2BXNiv4

พื้นที่ภายในเทคโนธานี แบ่งออกเป็น 5 โซน 7 หน่วยงาน

Zone 1 วิทยาศาสตร์

Zone 2 เทคโนโลยี

Zone 3 นวัตกรรม

Zone 4 สิ่งแวดล้อม

Zone 5 พลังงาน

 

  • Hits: 7781
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.