วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module
 

วิสัยทัศน์

เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ของหน่วยงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงานที่สำคัญของประเทศ

พันธกิจ

1. สนับสนุนให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้และบริการของหน่วยงานภายในเทคโนธานี
2. พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เพื่อรองรับทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. พัฒนาโครางสร้างพื้นฐานและกลไกขับเคลื่อนการดำเนอนงานของเทคโนธานีให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาของประเทศ

เป้าหมาย

1. ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงองค์ความรู้และบริการของหน่วยงานภายในเทคโนธานี
2. หน่วยงานภายในเทคโนธานีมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามเป้าหมาย SDG
3. สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

 
  • Hits: 128
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.