ที่ตั้งเทคโนธานี

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

เทคโนธานี TECHNOPOLIS
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตั้งอยู่บนถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Phone: 0 2610 5200 (ด้านอุดมศึกษา) , 0 2333 3700 (ด้าน ววน.)
FAX: 0 2354 5524-6 (ด้านอุดมศึกษา) , 0 2333 3833 (ด้าน ววน.)
e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานใหญ่
Website: https://www.tistr.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/tistr.or.th
Twitter : https://twitter.com/tistr?lang=th
Youtube : https://www.youtube.com/user/TISTR2506
e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Call Center: 0-2577-9300
Phone: 0-2577-9000
FAX: 0-2577-9009


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาคลองห้า
Website: https://www.tint.or.th
Call Center: 0-2401-9885
Phone: 0-2401-9889
FAX: 0-2577-1945


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
Website: http://www.nimt.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NIMT2541/
Youtube : https://www.youtube.com/user/nimt2541
Phone: 0-2577-5100


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
Website: https://www.nsm.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NSMthailand/
Twitter : https://twitter.com/nsmthailand
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoYMg4IW86B9fQ9S0d3bj7w
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-2577-9999
FAX: 0-2577-9900
** หยุดวันจันทร์ **


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน
Website: https://www.dede.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/dedeofthailand
Twitter : https://twitter.com/dede_energy
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-2223-0021-9
FAX: 0-2225-3785


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Website: https://www.deqp.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/deqpth/
Twitter : https://twitter.com/deqpthailand
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCliKphY7VxCKgfcVzIRKkFQ
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-2278-8400-19
FAX: 0-2298-5606